panelarrow

Sinai

Sinai är en trekantig halvö i östra Egypten, som utgör landbrygga mellan Afrika och Asien. Halvön utgör en egyptisk provins, den enda som är belägen i Asien. Sinai lockar till sig många turister, tack vare sin vackra natur, korallreven i Röda havet och områdets betydelse i den bibliska historien.

Sinai har fått sitt namn av berget Sinai, platsen där Moses enligt Gamla testamentet mottog stentavlorna med tio guds bud. Många anser att detta berg var beläget på halvön, men det finns olika teorier om vilket berg det skedde vid. Vissa hävdar att det över huvud taget inte kan ha ägt rum på den halvö som fått namn efter berget.

Hur det än må vara med den saken är Sinais betydelse för kristna, judar och muslimer en av anledningarna till att halvön lockar turister. Vid foten av det berg som heter Sinai ligger det äldsta kristna klostret i världen, Katarinaklostret. Klostret färdigställdes år 565, och enligt legenden besökte profeten Mohammed klostret år 640. Klostret har även lockat många pilgrimer, och genom historien har ett stort antal världsliga härskare donerat pengar till klostret. Det är tack vare donationerna som klostret står kvar idag, mer än 1400 år efter sitt färdigställande.

Sharm-el-Sheikh

Den ort som lockar flest nordbor till Sinai är troligen Sharm-el-Sheikh, längst söderut på halvön. Röda havets unika undervattensliv, i kombination med att det är enkelt att ta sig till staden både från Europa och från Mellanöstern, har gjort Sharm-el-Sheikh till en av de viktigaste turistorterna i Egypten. Den tidigare hamnen har stängts för kommersiell sjöfart, för att skona livet i Röda havet, och flera internationella hotellkedjor finns representerade i staden. Dessutom finns ett casino i staden.

Det stora antalet hotell och konferensanläggningar i Sharm-el-Sheikh har medfört att flera fredsmöten har hållits i staden, och den kallas därför ofta för ”Fredsstaden”.