panelarrow

Giza

Säg Egypten och de flesta tänker nog på pyramider. Det finns över 100 pyramider i landet, men mest kända är troligen pyramiderna i Giza. Den största av dessa, Cheops’ pyramid, är det äldsta av världens sju underverk, och det enda som står kvar idag.

Pyramiderna i Giza byggdes på 2500-talet för Kristi födelse, på Gizaplatån öster om nuvarande Kairo. På platån, strax öster om de tre största pyramiderna, finns ett annat av Egyptens främsta landmärken: Sfinxen. Dessutom finns, på platån, flera andra kungligheters gravar, resterna av den by i vilken arbetarna som byggde pyramiderna bodde, och ett gravfält där arbetare som avled under arbetet begravdes. Länge trodde man att pyramiderna hade byggts av slavar, under tvång, men upptäckten av dessa gravar under 1990-talet ändrade på detta. Sättet som arbetarna begravts på visar att de var avlönade, och troligen stolta över att delta i arbetet. Med största sannolikhet kom dock många av dem från fattiga familjer.

Pyramiderna

Att bygga en pyramid tog enligt beräkningar 30 år, för en arbetsstyrka om 10 000 personer. Äldst och störst är Cheops’ pyramid. Ursprungligen var den 146,5 meter hög, och den var troligen den högsta byggnaden i världen under mer än 3800 år. Ursprungligen var den täckt med släta stenar, men idag är det endast det undre lagret som ligger kvar. De största stenblock som återfinns i strukturen väger 80 ton, och sammanlagt bestod pyramiden av 2,3 miljoner block, även om vissa har lossnat genom åren.

Pyramiden byggdes troligen för att tjäna som gravkammare åt farao Khufu, även kallad Cheops. Dagens turister går istället in via den s.k. plundrartunneln som gjordes på order av kalifen Abdullah al-Mamun på 800-talet. Då hade pyramiden redan plundrats på sina skatter. Det skedde troligen redan före Kristi födelse.

Cheops’ pyramid är den största och mest kända i Giza, ja i hela Egypten. De två andra pyramiderna är Chefrens pyramid, och Mykerinos pyramid. Pyramiderna, och andra monument på platån, byggdes framför allt av kalksten och granit. Den som besöker platsen idag kan inte undgår att förundras över att pyramiderna har kunnat stå kvar under alla dessa år: det har, genom historien, gjorts försök att förstöra dem.

Sfinxen

I Giza finns också Sfinxen, världens största staty huggen ur ett stenblock. Inte mycket är känt om Sfinxen, och det finns många myter och legender som omgärdar statyn.

Det man säkert vet är att den föreställer ett mytologiskt väsen, ett lejon med ett människoansikte. Ansiktet på statyn är troligen farao Chefrens. Chefren begravdes för övrigt i den pyramid i Giza som idag bär hans namn.

Man vet dock inte vem som lät bygga Sfinxen, när det skedde, och varför. Statyn nämns inte i några samtida källor, och långt ifrån alla är övertygade om att den har Chefrens anletsdrag. Kanske föreställer Sfinxen inte någon farao alls, utan en gud. Kanske föreställer den en farao i en guds gestalt, och byggdes för att visa på kopplingen mellan faraonerna och de egyptiska gudarna.   

Giza är inte bara en arkeologiskt viktig plats, det är även en av Egyptens största städer, och en förort till Kairo. Detta medför att det är enkelt att ta sig till pyramiderna, och till Sfinxen.